O NAMA

Kompanija Sandin d.o.o. je
započela svoju priču 1996. godine, kada je Sandin
Kulenović kupio prvi kamion
i formirao kompaniju, koja
je izrasla u respektabilnu
kompaniju s preko 20 kamiona i međunarodnom
saradnjom.
Sandin je tada, prepoznajući ključnu ulogu koju je logistika igrala u globalnoj ekonomiji, krenuo u stvaranje kompanije koja je i danas jedina kompanija ove vrste u Unsko-sanskom kantonu s međunarodnim renomeom.

Vozni park kamiona

Od prvih dana, kompanija se fokusirala na više od pukog premještanja robe od tačke A do tačke B. Bila je okosnica povratka stanovništva, gdje se transport bazirao uglavnom na selidbe. U ratom porušenoj Bosanskoj Krupi i okolnim gradovima, hrabrost i odlučnost osnovati kompaniju, više je ličila na ludost, ali je motivacija, vizija i želja za uspjehom oformila ovu kompaniju, koju drže još uvijek isti principi.

Kako je kompanija Sandin d.o.o. rasla, jačala je i njena posvećenost održivosti. Kroz strateška partnerstva
i nemilosrdnu potragu za izvrsnošću, kompanija Sandin je proširila svoj globalni otisak. S mrežom koja se
protezala kontinentima, kompanija je olakšala međunarodnu trgovinu, podržavajući preduzeća i ekonomije
širom BiH i regije.

success-icon

Uspjeh kompanije Sandin d.o.o. nije
se mjerio samo u preseljenoj tonaži;
mjerilo se u uspostavljenim odnosima,
prevaziđenim izazovima i pozitivnom
uticaju na zajednice. Kako se
kompanija razvijala, ulagala je u svoju
najveću imovinu – svoje ljude.

sign-icon

Danas, ova kompanija predstavlja snažan
dokaz onoga što se može postići kada san
susreće odlučnost. Priča se nastavlja razvijati,
a Sandin i cijela kompanija nepokolebljivi su
u svojoj posvećenosti oblikovanju budućnosti
transporta. Sa svakim putovanjem, ova
kompanija se približava viziji koja je pokrenula
njeno početak – svijetu u kojem povezanost ne
poznaje granice, a trgovina teče bez napora.

start-icon

Kompanije Sandin d.o.o. 2018.godine počinje
i novo poglavlje, proizvodnju, gdje se, kroz
usluge transporta, ova poslovna jedinica sama
iznjedrila. Početak prozvodnjie poslovnice
Sandin Pro išao je postepeno, i uz određeno
mirovanje tokom perioda COVID-a, danas
je kompanija koja prozivodi revolucionarne
prototipove, složene komponente i velike
proizvodne serije i koja je posvećena
oživljavanju vaše vizije.

internacional

Priča o ovoj kompaniji nije samo priča
o transportnom gigantu; to je narativ o
inovativnosti, održivosti i nemilosrdnoj težnji
za izvrsnošću. Kako se poglavlja razvijaju,
Sandin d.o.o. ostaje posvećen ne samo
pokretanju svijeta, već ostavlja neizbrisiv
trag u budućnost logistike i proizvodnje,
te dokazuje svoju izvrsnost, vrijednost i
profesionalnost.